Metóda SCRUM je obľúbenou formou organizácie práce v tímoch v mnohých firmách, dokáže ale vytvoriť skvelú spoluprácu aj pri skupinovej práci a práci na projektoch v rámci tried. Dáva priestor pre spoznávanie vlastných silných stránok, učí deti organizácii práce, komunikácii, dáva priestor zažiť úspech aj tých, ktorí sú často v kolektíve podceňovaní. 

Cieľová skupina: kategória učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent

podkategória učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy

kariérový stupeň samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Rozsah: 5 hodín

Min. počet účastníkov: 8

Max. počet účastníkov: 20

Lektorka: Eva Uličná