Motivácia žiakov patrí k významným faktorom vplývajúcim na vyučovací proces. Žiaci potrebujú byť dostatočne motivovaní, pretože ak sa nevenuje motivácii dostatočná pozornosť znižuje sa efektívnosť ich snaženia.

Cieľ vzdelávania: účastníci spoznajú úlohu motivácie vo výučbovom procese

Obsah vzdelávania: pojem motivácia, motivácia vo vzťahu k efektivite učebného procesu, druhy motivácie, možnosti učiteľa, činnosti učiteľa…

Cieľová skupina: kategória učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent

podkategória učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy

kariérový stupeň samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Rozsah: 10 hodín (2 x 5 vyučovacích hodín)

Min. počet účastníkov: 8

Max. počet účastníkov: 20

Lektorka: Miriam Nemlahová