Od textu k prednesu

V spolupráci s Turčianskym kultúrnym strediskom sme pripravili (nielen) aktualizačné vzdelávanie Od textu k prednesu. Účastníci spoznajú jednotlivé fázy vzniku umeleckého prednesu od výberu textu, cez interpretáciu až k realizácii umeleckého

Klub triednych učiteľov

klub je určený pre triednych učiteľov, ktorí chcú byť triednymi učiteľmi nielen na papieri cieľom je navzájom sa inšpirovať, poskytnúť si obsahovú, metodickú a organizačnú podporu Dátum a čas konania:

Klub moderných učiteľov

klub je určený pre tých, ktorí chcú objavovať, bádať… a nestratiť sa najmä v digitálnom priestore. Dátum a čas konania: 18. 10. 2023 (každá tretia streda v mesiaci)Miesto konania: Evanjelická

Klub vedenia škôl

Októbrový klub vedenia škôl bude tentokrát určený aj pre podporné tímy a pre členov klubov špeciálnych pedagógov či asistentov. Obsahom bude informačný seminár k metodickej príručke Manuál pre riešenie podozrenia z násilia na deťoch.