Chyba pri akejkoľvek ľudskej činnosti je prirodzený jav, najmä keď sa človek túto činnosť ešte len učí. Ak je s chybou dobre naložené, je vítaným spoločníkom na ceste k porozumeniu. Ak si človek uvedomí, že sa chyby dopustil, a ak navyše zistí, prečo k tomu došlo, zdokonalí sa jeho schopnosť robiť nabudúce danú činnosť oveľa lepšie a zodpovednejšie.

Dieťa, ktoré by malo zakázané padať, by sa nikdy nenaučilo chodiť. Analýza chyby vedie k hlbšej skúsenosti, vďaka ktorej si deti, naši žiaci oveľa lepšie pamätajú dané poznatky. Využívajme chyby ako prostriedok na učenie.

Podporujme deti, aby si chyby našli sami, a učme ich vysvetľovať, prečo chybu urobili. Vzájomná dôvera medzi žiakom a učiteľom potom podporuje radosť detí z ich odvedenej práce. Vítajme chybu ako sprostredkovateľa žiakovho ozajstného poznania. Prihovárajme sa za to, aby sa v našom vyučovaní zakorenila stará múdrosť, že „chybami sa človek učí.!

Cieľ vzdelávania: účastníci spoznajú, ako pomôcť deťom vyrovnať sa s chybami a zlyhaniami v škole tak, že si tieto skúsenosti budú vedieť odniesť aj do veľkého sveta dospelých

Cieľová skupina: kategória učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent

podkategória učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy

kariérový stupeň samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Rozsah: 10 hodín (2 x 5 vyučovacích hodín)

Min. počet účastníkov: 8

Max. počet účastníkov: 20

Lektorka: Lenka Mihalicová, Denisa Papíková