Ponúkame vám vzdelávanie k súčasnej a veľmi aktuálnej téme – ako dosiahnuť to, aby sme boli vo svojom osobnom a pracovnom živote spokojní a šťastní, jednoducho, aby sme boli v pohode.

Škola by mala byť miestom, v ktorom sa všetci cítia bezpečne a pohodovo, kde žiaci majú podporu zo strany učiteľov, nehanbia sa prejaviť svoje emócie, názory, sú prijímaní bez podmienok, sú doceňované ich životné hodnoty, ich tvorivosť je vnímaná ako niečo jedinečné, neboja sa argumentovať, je podporované ich sebapoznanie a sebahodnotenie. Škola by mala byť miestom, kam sa učitelia tešia každý deň chodiť, pretože tu nachádzajú podporu vedenia školy, spolupracujúcich kolegov, ústretových rodičov a vnútorne motivovaných žiakov. Takýto pocit šťastia a spokojnosti v školskom prostredí môžeme dosiahnuť. Poďte spolu s nami vytvoriť aj vo vašej škole kultúru wellbeingu.

Cieľ vzdelávania: účastníci spoznajú základné možnosti wellbeingu

Obsah vzdelávania: základné informácie o wellbeingu a o možnostiach jeho rozvoja pomocou námetov, aktivít a rôznych hodnotiacich nástrojov, ktoré umožnia zmapovať reálne situácie v školskom prostredí

Cieľová skupina: kategória učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent

podkategória učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy

kariérový stupeň samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Rozsah: 10 hodín (2 x 5 vyučovacích hodín)

Min. počet účastníkov: 8

Max. počet účastníkov: 20

Lektorka: Lenka Mihalicová, Denisa Papíková