Nájdi svojho mentora

Jednou z najdôležitejších oblastí našej činnosti je mentoringová individuálna podpora pedagogických a odborných zamestnancov a podporiť tak profesionálnu prípravu pedagogických lídrov v regiónoch. Ak máte záujem vyskúšať si mentoring, otvárame

Klíma triedy

Pribúda detí s depresiami, úzkosťou, závislosťou od mobilných telefónov alebo športu. Terapeuti a adiktológovia sa zhodujú, že aj toto je vplyv kovidovej izolácie. Je veľmi dôležité, že sa v rámci

Naša škola číta

Škola má veľký potenciál pri utváraní čitateľských návykov. U detí, ktoré nemajú kvalitné rodinné čitateľské zázemie, je škola dokonca hlavným aktérom. Ak sa venuje vytváraniu čitateľských návykov – rozprávaním či

Kompetencie vychovávateľa ŠKD

Cieľ vzdelávania: vedieť uplatniť v praxi legislatívne požiadavky pre danú podkategóriu pedagogického zamestnanca a rozšíriť si portfólio aktivít zdieľaním dobrej praxe Obsah vzdelávania: legislatívny rámec a základné dokumenty, vychovávateľ ako

Webinár Od bádania k poznaniu

Od konštruktivizmu k praxi Konštruktivistické vzdelávanie – toľkokrát ste o ňom počuli, ale stále neviete, v čom presne spočíva? Prvý interaktívny seminár Od bádania k poznaniu – konštruktivizmus v praxi